Dostawa i Reklamacje

I. Dostawa

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Koszty transportu towarów ustalana są indywidualnie dla każdego przedmiotu i widoczne są na karcie produktu. W przypadku zakupu kilku przedmiotów, koszt transportu stanowi sumę poszczególnych kosztów, przypisanych do poszczególnych mebli.

Darmowa wysyłka towaru obejmuje zakup przedmiotów o łącznej wartości 2000 zł, które pochodzą jedynie z kategorii producent BogFran. Zakup powyżej 2000 zł, który obejmuje meble pochodzące z innych kategorii, nie jest premiowany darmową wysyłką.

II. Reklamacje

 

Reklamacje prosimy zgłaszać drogą mailową na adres: meble.prostyle@gmail.com
W zgłoszeniu powinny znaleźć się podstawowe dane dotyczące zakupu: dane Kupującego, nazwa zakupionego towaru, data złożenia zamówienia oraz data otrzymania zamówienia.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającego meble.

 

 

Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia, towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.
Przy spisywaniu protokołu szkody istotne jest szczegółowe opisanie sposobu zabezpieczenia przesyłki oraz uszkodzenia opakowania. W przypadku zgłaszania uszkodzenia mechanicznego, konieczne jest zaznaczenie w protokole, iż opakowanie uległo uszkodzeniu.

 

 

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego:
1. zdjęć uszkodzonych elementów;
2. kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem;
3. opisu uszkodzonych elementów, zgodnego z dołączoną do opakowania instrukcją montażu.

 

 

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia listownie lub mailowo do siedziby firmy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzymuje nowe meble bądź elementy, które wskazane zostały w protokole reklamacyjnym. Czas realizacji reklamacji ustalany jest indywidualnie.

 

Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:

 

1. prawidłowego i zgodnego z instrukcją montażu;
2. szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji mebli zawartych w instrukcji dołączonej do mebla.

 

 

Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny.

 Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl